+
Termékcsoportok
Menü
Termékcsoportok
TOP termékek
Megtekintett termékek
  • Még nem néztél meg egy terméket sem.
Navigáció
Hírek
Napi termékajánló
divat karkötő
divat karkötő

3 920 Ft

39
+ ajándékpont
Gyártók
Termékajánló
Elektronikus fizetés

Általános Szerződési Feltételek

I. BEVEZETÉS


Jelen Általános Szerződési feltételek ( továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a csengedivat.hu weboldalon ( a továbbiakban: honlap ) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő ( továbbiakban: Vásárló ) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezésének nem veti magát alá. A Vásárló a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

II. AZ ELADÓ


Név: Pócsik Timea

Székhely: 4320 Nagykálló, Móricz Zsigmond utca 2/a

Levelezési cím: 4320 Nagykálló, Móricz Zsigmond utca 2/A

Cégjegyzékszám: Kp/1206/2019

Bejegyző neve: Nagykállói Polgármesteri Hivatal

Adószám: 69958449-1-35

Közösségi adószám: HU69958449

Számlavezető pénzintézet: UNICREDIT BANK

IBAN számlaszám: HUU89-10918001-00000108-16300005

E-mai cím: ugyfelszolgalat@csengedivat.hu

Telefonszám: 06706132305

III. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG


Az eladó a honlapon az alábbi termékek értékesítését végzi: divatékszerek, divattáskák.

A termékeknél megjelenő képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek kizárólag a www.csengedivat.hu oldalon rendelhetőek meg. A termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket tartalmazzák.

A termékek árai forintban ( Ft ) vannak feltüntetve. A házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák.

 

IV. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


A Vásárló a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Eladó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Vásárlók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

V. Szerzői jogok


A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

VI. A honlapon történő vásárlás


1.Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára. A honlapon megjelentetett képek kizárólag illusztráció célját szolgálják, azok nem a ténylegesen kiszállított termékről készültek, ezért a valóságban kis mértékben eltérhetnek attól. A termékek színárnyalatai a megjelenítő eszközök (számítógép, tablet pc, mobiltelefon, stb.) különböző képernyőbeállításainak függvényében eltérhetnek a valóságostól.

A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható.

Rendelés csak regisztrációval lehetséges, melyről a vásárló visszaigazoló e-mailt kap, ezzel tudja aktiválni regisztrációját.

A megrendelt termékek számlázására minden munkanap lehetőség van.

Kiszállítás hétfőtől péntekig  történik  Foxpost vagy Magyar Posta  által.

3. A szerződés létrejötte

 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés a számla kibocsájtásával jön létre, azonban az Eladó fenntartja a jogot a szerződés módosítására, erről a Vásárlót írásban vagy szóban tájékoztatja.

4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az Eladó azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5. Számla

Az Eladó a megrendelésről papír alapú számlát bocsájt ki, mely aláírás nélkül is hiteles. A számlát a megrendelt termékekkel együtt, zárt csomagolásban küldi meg a Vásárló számára.

6. Fizetés

A fizetés  utánvéttel, átvételkor lehetséges vagy elöreutalással.A vevő döntése alapján.

7. Szállítás

A szállítás FOXPOST, GLS  vagy a Magyar Posta futárszolgálat által történik az online rendelés során a vásárló által megadott címre. A futárszolgálat munkanapokon kézbesíti a rendeléseket attól függően, hogy mely napon adta le a Vásárló a rendelését. Amennyiben a vásárló ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt termékeket. Az át nem vett csomagokat a futárcég  kétszer próbálja meg újra kézbesíteni.

Az aktuális szállítási díjak az "vásárlás menete/ szállítás" menüpont alatt találhatók.

Szállítási díjat csak abban az esetben kell fizetni amennyiben a rendelt termékek értéke nem éri el a 9999ft-ot  Ha Ön 10000ftért  vagy nagyobb értékben ad le  rendelést egyszerre, akkor a szállítási költséget az Eladó fizeti.

A megrendelés végösszege a szállítási díjat tartalmazza.

Csomagolási költséget nem számítunk fel.

VII. Elállási jog


Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Vásárló). A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Vásárló a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e- mailhez mellékelt elállási nyilatkozat mintát is. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát Eladó részére. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben az Eladó e- mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e- mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e- mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket, és a vásárlást igazoló eredeti számlát az Eladó 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A Vásárló köteles a terméket gondosan becsomagolva visszaküldeni, hogy az ne sérülhessen. A visszaküldött termék tulajdonjoga az Eladó általi átvétel időpontjáig a Vásárló tulajdona, ezért a visszaszállítás során esetleges felmerült kár Őt terheli. Amennyiben a visszaküldött termék a gondatlan csomagolás miatt megsérül, az Eladó annak visszavételét megtagadja. A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés a Vásárló által megadott magyarországi bankszámlára történik. Amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, hozzájárulásával más természetes személy bankszámlájára kérheti az átutalást. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

VIII. Garancia


1. Szavatosság

• A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, és a 72/2005. (IV.21.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

• Árucikkeinkre teljes körű garanciát vállalunk. Ha nincs megelégedve valamelyik termékünkkel a vásárlástól számított 1 hónapon belül becseréljük, illetve visszavásároljuk.

• A szavatossági idő alatt felmerült, szavatosság körébe tartozó hibákat az Eladónak költségmentesen ki kell javítania vagy kicserélnie. Amennyiben ilyen hibák a Vevő tudomására jutnak, haladéktalanul köteles az Eladót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

• A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Vevő köteles bemutatni az Eladótól kapott számlát. Igény esetén a Vevő elsődlegesen kijavítást, illetőleg cserét kérhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 1 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felel.

• Az Eladó nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, károkért, illetve gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

2. Garancia érvényesítése

• Amennyiben a vásárolt termék hibás, a kézhezvételtől számított 1 hónapon belül, Vevőnek lehetősége van pénz-visszafizetési vagy cseregarancia érvényesítésére. Ebben az esetben kérjük, haladéktalanul jelezze nekünk garancia-érvényesítési szándékát a Kapcsolat menüpont alatt megtalálható elérhetőségeink egyikén.

• Ha nincs raktáron a termék (azaz nem tudjuk kicserélni), lehetőség van a pénz- visszafizetési garancia érvényesítésére. Ebben az esetben a pénz-visszafizetési garancia a termék vételárán felül a szállítási költségre és a visszaszolgáltatás költségére nem vonatkozik.

• Kérjük, hogy a Vevő a visszaszolgáltatási szándékát jelezze az Eladónak a fenti elérhetőségek valamelyikén.

• Az előzetesen jelzett, hibás, gondosan becsomagolt terméket kérjük, a Magyar Postán keresztül, ajánlott levélként vagy csomagként visszaküldeni címünkre.

• Az előre nem egyeztetett utánvétes vagy portósan feladott csomagot az Eladónak nem áll módjában átvenni.

• A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a teljes körű felelősség a Vevőt terheli.

• Miután a fényképek nem tudják teljes mértékben visszaadni az élő színeket, sőt, az egyes monitorokon is más-más színárnyalatúnak látszik ugyanaz a kép, az Eladó nem vállal felelősséget azért, ha a fényképen látható színárnyalat kis mértékben eltér a termék színétől.

 

IX. Jogérvényesítési lehetőségek


Panaszügyintézés helye, ideje, módja:

A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail cím:ugyfelszolgalat@csengedivat.hu 

Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 5 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

 

X. Egyéb
 

1. ÁSZF, árak módosítása

Az Eladó jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

XI. Adatvédelmi tájékoztató


A csengedivat.hu (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 4320 Nagykálló Móricz Zsigmond utca 2/a

Az adatkezelő elérhetősége:06706132305

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Felhasználóink személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely ezen adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal. Harmadik fél részére nem adunk ki személyes adatokat, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a vevő hozzájárul, hogy személyes adatait a kiszállító cég részére továbbítsuk. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a rendelés a webáruházon keresztül csak regisztrációt követően adható le. A felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési kérdéseit fogadjuk és a lehető leghamarabb válaszolunk rá.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- A Csengedivat.hu

- Valamint a futárszolgálat.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél :

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A vásárló a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

XII. Sütik


E honlap megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.
Mik is azok a sütik?
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.
Hogyan használjuk fel a sütiket?
Az Európai Bizottság „Jogérvényesülés” portálja ("ec.europa.eu/justice/") is alkalmaz sütiket. Az alábbiakban részletezzük a különféle sütik célját és jellemzőit.
[FontSize] Cél: az Ön megjelenítéssel – például a szín- és kontrasztbeállításokkal és a betűmérettel – kapcsolatos preferenciáinak megjegyzése. Ezek a sütik rendkívül fontosak a weboldal elérhetősége és az általa nyújtott felhasználói élmény szempontjából.* A belső, munkamenet-alapú sütit az ec.europa.eu weboldal ellenőrzi.
ReadSpeaker [ReadSpeakerHL/ReadSpeakerHLspeed/ReadSpeakerHLicon] Cél: hangos szövegfelolvasó szolgáltatás biztosítása, valamint a kiemelésekre, illetve beállításokra (a felolvasás sebességére, szavak vagy mondatok felolvasására stb.) vonatkozó lehetőségek felhasználó általi szabályozásának lehetővé tétele. A négy nap után automatikusan törlődő (állandó) sütit a ReadSpeaker.com ellenőrzi (külső süti).
[JSESSIONIDIPM - Survey reply confirmation] Cél: annak rögzítése, hogy Ön válaszolt-e már a tartalom hasznosságára vonatkozó, felugró ablakban megjelenő kérdésre. (Így biztosítható, hogy ne tegyék fel Önnek többször ugyanazt a kérdést.) A belső, munkamenet-alapú sütit az ec.europa.eu weboldal ellenőrzi.
[YSC/VISITOR_INFO1_LIVE - YouTube embedded videos] Cél: névtelen statisztikák gyűjtése a beágyazott YouTube-videókról, valamint a weboldalunkon beágyazott videók teljesítményének értékelése. Két különböző külső süti vesz részt az adatgyűjtésben: az egyik állandó (VISITOR_INFO1_LIVE), a másik munkamenet-alapú (YSC). Mindkét sütit a YouTube ellenőrzi (azaz külső sütik).
[com.jeroenwijering.sol - Embeded videos] Cél: statisztikák gyűjtése a weboldalra beágyazott, nem a YouTube weboldalról származó videókról. Ez a flash-süti megjegyzi a felhasználó lejátszóval kapcsolatos preferenciáit (hangerő, minőség stb.). A belső, munkamenet-alapú sütit az ec.europa.eu weboldal ellenőrzi.
[eu_cookie_consent - Cookie use agreement] Cél: annak rögzítése, hogy Ön engedélyezte-e nekünk a sütik használatát ezen a weboldalon.
[PREF/khcookie/NID – Googlemap embedded] Cél: ezeket a sütiket a Google használja arra, hogy megjegyezze a Google-térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat. Három különböző süti vesz részt az adatgyűjtésben, mindhárom külső ellenőrzésű; kettő állandó, a harmadik pedig munkamenet-alapú.
Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyeznie ahhoz, hogy a weboldal működjön, azonban lényegesen javítják a felhasználói élményt. Belátása szerint törölheti vagy letilthatja a sütiket, de ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal egyes elemei nem fognak megfelelően működni.
A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes azonosítására. A sütiket kizárólag az itt leírt célokra használják fel.
A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

ÉKSZEREK HASZNÁLATA

Használata, tisztítása


Ha a következő tanácsokat betartja, akkor az ékszerek sokáig megőrzik eredeti szépségüket!

Maró, vegyi anyag ne érje!
A parfümöt ne fújjunk az ékszerre!
Aktív sport, illetve lázas állapot során ne viseljük az ékszereket!
Ne legyen egyszerre több nyaklánc a nyakában, több karkötő a karján, mert a súrlódások hatására megsérülhet a külső bevonat!
Gyűrűt ne viseljünk egymás mellet lévő ujjunkon, mert a súrlódások hatására megsérülhet a külső bevonat!
Házimunka közben ajánlatos a gyűrűt, karkötőt levenni!
Tisztítása nedves, folyékony szappanos puha ruhával óvatosan átdörzsölni, majd tiszta vízzel lemosni és szárazra törölni.
 

Vásárlási tudnivalók

PONTGYŰJTÉS

Minden elköltött 100ft útán 1 pontot kap a vásárló!
Az összegyüjtött pontokat bármikor be lehet váltani!
Beváltás menete:
-A beválltani kivánt pontokat a megredeléskor megjegyzésbe beirva kell jelezni!
-1pont 1ftnak felel meg.

Termékeinkről

A Gold Filled divatékszerek rendkívül jó minőségűek, hosszú élettartamúak. Ezeket az ékszereket nem sima aranyozással készítik, hanem az alap fém felületét hő és nyomás hatására vastag ( ez a vastagság mikromilliméterben értendő) arany réteggel növelik, kitöltik. A Magyarországon forgalomban lévő legkisebb karátszámú ékszerekhez viszonyítva 50 ezrelék, tehát még az 1 karátot sem éri el. A hengerelt aranylemezt rendkívül nagy nyomáson és magas hőmérsékleten egybeolvasztják a hordozó fémmel/azaz galvanizálják/(ami általában réz, egyes ritkább esetekben ezüst). Az alapfém nikkel és ólommentes, ezért fém érzékenyek is nyugodtan viselhetik. Mindezen felül, láthatatlan védőbevonattal látták el az ékszerek külsejét, hogy ezzel védjék az apróbb mechanikai sérülésektől. Nem színezik a bőrt és más divatékszerekhez képest sokkal nagyobb kopásállósággal rendelkeznek. A fehér (ezüst) színű ékszerek ugyanezzel az eljárással készülnek, ródium bevonattal. A benne lévő kövek gondosan csiszolt cirkónium kövek amelyek foglalatban helyezkednek el.

Nemesacél ékszerek tulajdonságai közé tartozik, hogy sokkal tartósabb ékszerek mint például az ezüst mert az a fekete réteg sem fog keletkezni rajta mint az ezüst ékszereken. Akkor lesz az acélból nemesacél amikor készítés közben más típusú acélokkal vegyítik mint például nikkel, króm, magán, wolfram, vanadin, szilicium, kobalt, anyagokkal. A vasoxidból kivonják a tiszta vasat majd a fent említett anyagokkal ötvözve veszi fel a nemesacél tulajdonságait. Általában akkor leszünk allergiások a fémekre amikor az anyag viselése közben nikkel só párolódik ki az anyagból ami sokunk bőrét megviseli és csúnya kiütések keletkeznek. Ezeknél az acéloknál már úgy készítik el az anyagot, hogy semmilyen formában ne engedje ki magából a nikkel sót. Ezért vállnak általában allergiamentessé.
Arany színű felület létrehozásához Titán ötvözetet használnak, a bevonat vastagsága 3-10 micron között lehet a kéménysége a titánnak is köszönhetően rendkívül nagy. Fontos megjegyezni, hogy a színezett "aranyozott" divatékszerek elsősorban ALKALMI viseletre ajánlottak. Állandó használat esetén hamarabb "mattulnak" lekopnak. A folyamat sebességét befolyásoló tényezők például az ékszer viselőjének bőrtípusa, a levegő páratartalma, továbbá az, hogy használója milyen gyakorisággal viseli az ékszert, illetve hogy hol és milyen módon tárolja azt.
A nemesacél gyűrű ami kővel díszített az legtöbbször cirkónia kő, ami lehet ragasztott vagy foglalat kivitelű ugyan úgy mint a nemesfém gyűrűknél.
A mechanikai sérülésektől óvni kell a nemesacél ékszereket, mert kemény tárgy nekiütődésekor bekövetkezhet a kőkihullás.
A nemesacél ékszer külön ápolást nem igényel, ha nedvesség éri akkor puha ruhával töröljük szárazra.
A nemesacél ékszer viseletekor is igaz az alapszabály, hogy amikor készülünk valamilyen jeles alkalomra és használjuk az ékszereinket akkor fürdés, krémezés és parfümözés után utoljára húzzuk fel a kővel díszített nemesacél ékszert és amikor hazaérkezünk akkor elsőként vegyük le ékszereinket függetlenül attól hogy milyen anyagból készültek.

Gyűrűméret meghatározása

Gyűrűméret meghatározása:


Az átlagos női gyűrűméret 52-57 között, az átlagos férfi gyűrűméret 59-65 között van. A gyűrű méretét kétféleképpen is meghatározhatjuk:

 

1. A gyűrű belső átmérőjéből


Mérje le gyűrűje belső átmérőjét mm-ben megadva egy vonalzó vagy egy tolómérő segítségével. Az így kapott értékből az alábbi táblázat segítségével meghatározhatja gyűrűje méretét.

2. A gyűrű mérete megfelel az ujj kerületének (milliméterben megadva). 

Ha szeretné meghatározni az ujjára illő gyűrű méretét a következő módon teheti meg:

1. Fogjon egy zsinórt és rajzoljon rá filctollal egy kezdő pontot.

2. A zsinórt tekerje a megmérni kívánt ujja köré.

3. A megjelölt vonal és a zsinór találkozásánál húzzon egy másik vonalat.

4. Mérje le a két vonal közötti távolságot egy vonalzó segítségével.

5. Az így kapott távolság milliméterekben megfelel az Ön ujjára illő gyűrű méretének.

 

Hasznos tanácsok:
- A mérést szobahőmérsékleten végezze.

- A zsinórt ne tekerje túl szorosra az ujja körül.

- Szélesebb gyűrűhöz (8mm-nél vastagabb) egy számmal nagyobb méretet vegyen.

 

 

Gyűrűméret táblázat
 

Gyűrűméret      Belső átmérő       Belső kerület          
41                     13,0 mm            41,0 mm
42                     13,4 mm            41,6 mm
43                     13,7 mm            42,9 mm
44                     14,0 mm            44,2 mm
45                     14,3 mm            44,8 mm
46                     14,6 mm            46,1 mm
47                     15,0 mm            46,7 mm
48                     15,3 mm            48,0 mm
49                     15,6 mm            48,7 mm
50                     15,9 mm            49,9 mm
51                     16,2 mm            51,2 mm
52                     16,5 mm            51,8 mm
53                     16,8 mm            53,1 mm
54                     17,2 mm            53,8 mm
55                     17,5 mm            55,0 mm
56                     17,8 mm            55,7 mm
57                     18,1 mm            56,9 mm
58                     18,4 mm            58,2 mm
59                     18,8 mm            59,5 mm
60                     19,1 mm            60,1 mm
61                     19,4 mm            60,8 mm
62                     19,7 mm            62,1 mm
63                     20,0 mm            62,7 mm
64                     20,3 mm            64,0 mm
65                     20,6 mm            64,6 mm
66                     21,0 mm            65,9 mm
67                     21,3 mm            67,2 mm
68                     21,6 mm            67,8 mm
69                     22,0 mm            69,1 mm
70                     22,3 mm            69,7 mm
71                     22,6 mm            71,0 mm
72                     22,9 mm            72,3 mm
73                     23,2 mm            72,9 mm
74                     23,5 mm            73,5 mm

TÖRZSVÁSÁRLÓ

aKI REGISZTRÁL  a webáruházban autómatikusan megkapja a 10% kedvezményt minden termékre!
A regisztráció nem jár semilyen kötelezetséggel, nem kell rendelni!

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadod az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.